Samochody

Zwrot w sprawie podejścia do Izery? Minister zabrała głos

Kluczowym jest nie tylko czy chcemy zachować projekt Izery, ale jak go ewentualnie rozwijać — oceniła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przyznała, że przemysł samochodowy w wielu krajach korzysta ze wsparcia państwa. Podkreśliła, że Izera jako chińska montownia nie jest dla Polski korzystna i ważne jest zaangażowanie polskich podwykonawców.

Źródło: klik