Motoryzacja

Polski wynalazek na miejskim parkingu. To nie jest zwykły beton

Miasta mają dużo zabetonowanych przestrzeni, które tworzą tzw. wyspy ciepła, a sadzone drzewa nie mają odpowiednich warunków do rozwoju. Optymalne nasycenie zielenią w zurbanizowanych obszarach wynosi 30 proc. pokrycia koronami drzew i krzewów, jednak trudno taki wskaźnik osiągnąć. Pomocne może okazać się rozwiązanie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).

Źródło: klik